Капана


Създаване на визия за участие в конкурса за лого на квартал “Капана”, Пловдив.

Идеята

Логото има цветен подход, типография, която е повлияна от геометрични форми, и се опитва да въвлече зрителя за интерпретация.

Логото се състои от буквите на Капана. Те се припокриват, образувайки линии напомнящи на малките улици на квартала, които се пресичат по много и различни начини. Това е нещо, което Капана винаги е бил – лабиринт от малки чаровни улички.

Бидейки място за търговия и занаятчийство в миналото, днес малкият квартал е дом за много ателиета и арт магазинчета. Община Пловдив има визията за развиване на Капана като място за изкуство, затова и представеното лого напомня на цветна палитра.

Когато човек погледне отново логото, може да измисли поне един начин за да прочете КАПАНА, като изключим текста отдолу. Всъщност има 8 различни начини. Можете ли да ги откриете?